Home
  MARBOOM®  
  Welcome "FIRST RESPONS"  -  Oil Spill Containment & Protection Booms corporation      
  General Info.      
  Products
Just the Facts Great Savings News Order Info.  
FAQ Links Site Map Agents  
 
  Contact us  


  Other Swedish
Sites
Fakta and Test
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright©
info@marboom.com
 
 
 
Firman     
Vi alla hos MARBOOM är
stolta att produsera v
årt "FIRST Response" Program
just
för Er!

        Välkommen
till
 
MARBOOM "Första-förbands-länsan"

Oljespill- & skyddslänsa Systemet
...
Låg Kostnad - g Effektivitet - Miljövänligt - Garanterat Oslagbart Pris...

Flera års forskning & utveckling har resulterat till en utomordentlig produkt som är lika
miljövänlig som servicen den erbjuder! 

Vårt Nya MARBOOM "FIRST Response" Program har utvecklats att tjäna vårt samhälle från förödande oljespill och skydda vår miljö på bästa och mest ekonomiska sätt.  Inga eftergifter har gjorts på design, kvalitet och arbete och MARBOOM är ochså den mest praktiska och
ekonomiska
länsa sytem som marknaden har att erbjuda. 

Vår förpliktelse är att alltid producer högsta kvalitet till lägsta möjliga pris i hopp om att bli Er leverantör av små och mellanstora oljespill- och skyddslänsor.

Vi är hängivna att utveckla smarta industriella design lösningar, förbättra funktion
och prestandan
till lägre kostnad. 
Vår forte!

V
år innovation ger: 
Mycket snabbare "response" tid..., Mycket mindre vikt att hantera...,  Mycket mindre transport kostnad...,  Mycket mindre lagrings plats...,  100% återvinningsbar...,  Inga kostbara tillbehör är dvändiga...

L
äs mer om: Faktan

Stora kostbesparingar & Allman Information.

Vår produkt är US och International Patenterad.
Fråga om vårt Nationella and Internationela distributions program.
MARBOOM skyddar vår delikata miljö...    
LDPE4
plastik är...
100% återvinningsbar  
Den Gula Länsan som är "GRÖN"!  100% återvinningsbar.

Our philosophy:   "the simpler the better”